Χρονοδιακόπτες

Τά συστήματα χρονομετρήσεως με διαφορετική ακρίβεια και πολυπλοκότητα είναι πολύ γνωστά και στην καθημερινή ζωή και στη βιομηχανία.

Ελέγχουν ένα γεγονός ή μία σειρά γεγονότων σε μια χρονική βάση καί βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στον έλεγχο συστημάτων κεντρικής θερμάνσεως, στις βιομηχανικές διεργασίες, στους κλιβάνους, στους κύκλους αποψύξεως, στους καταψύκτες, κλπ. Γενικά, τα συστήματα χρονομετρήσεως χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Χρονομετρητές και χρονοδιακόπτες.

Προσφατα εχουν εμφανιστει και αστρονομικοί χρονοδιακόπτες, οι λεγόμενοι και ΑΣΤΡΟ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ .

 1. Η σειρά των Αστρονομικών Χρονοδιακοπτών DTR της Entes , είναι έξυπνοι Χρονικοί Ηλεκτρονόμοι οι οποίοι, διαθέτοντας ρολόγια σε πραγματικό χρόνο
 2. Χρονοδιακόπτης CRONO ημερήσιος / εβδομαδιαίος 12V DC. 280.14.011. 67DDT9 … Αστρονομικοί 1Φ & 3Φ ημερήσιοι & εβδομαδιαίοι χρονοδιακόπτες
 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤΡ/ΚΟΣ 2 ΕΞΟΔ. Magento CloudZoom … ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΣ HAGER
 4. ΝΕΟΣ Αστρονομικός χρονοδιακόπτης με ένα ή δύο κανάλια ιδανικός για βιτρίνες μαγαζιών, κήπους κλπ. Ρυθμισμένος ως προς το γεωγραφικό πλάτος και μήκος
 5. Αστρονομικός Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Hugo Mueller

Το χαρακτηριστικό των χρονοδιακοπτών είναι, διότι ή λειτουργία τους μπορεί νά προγραμματιστεί, συνήθως έπί 24ωρης βάσεως, αλλά υπάρχουν καί χρονοδιακόπτες μέ κύκλο λειτουργίας επτά ημέρες γιά βιομηχανικές χρήσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα προεπιλογής, ώστε διάφορα γεγονότα ή σειρά γεγονότων νά γίνονται αυτόματα σέ καθορισμένες στιγμές τής ημέρας ή τής εβδομάδας.

Η «καρδιά» ενός σύγχρονου χρονοδιακόπτη είναι σχεδόν πάντοτε ένας σύγχρονος κινητήρας, πού τροφοδοτείται από τό δίκτυο. Επειδή ό χρονοδιακόπτης δεν έχει δικό του εσωτερικό σύστημα χρονομετρήσεως πρέπει νά τροφοδοτείται από ένα εξωτερικό σύστημα χρονομετρήσεως καί στήν περίπτωση αυτή από την ακριβή συχνότητα τοϋ δικτύου.

H ταχύτητα τού σύγχρονου κινητήρα εξαρτάται από τη συχνότητα τού δικτύου καί ό ωρολογιακός δίσκος τού χρονοδιακόπτη είναι συνδεμένος στον κινητήρα μ’ ένα σύστημα γραναζιών, το όποιο δίνει την επιθυμητή μείωση τής ταχύτητας.

Όταν ρυθμιστεί μιά φορά ό χρονοδιακόπτης. δεν χρειάζεται καμιά επιπλέον ρύθμιση, γιατί συγχρονίζεται μέ τή συχνότητα τού δικτύου, ή όποια ρυθμίζεται. συνήθως, επακριβώς καθ όλη τή διάρκεια τού 24ώρου από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ό χρονοδιακόπτης, βέβαια, χρειάζεται ρύθμιση. όταν ή παροχή τού δικτύου διακόπτεται από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα συνήθως, αλλά σε μερικές εφαρμογές, όπως στα συστήματα ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τών ΔΡΟΜΩΝ, όπου ή αναρρύθμιση είναι διαδικασία. πού καταναλώνει πολύ χρόνο, είναι συχνά αναγκαίο νά συμπεριλαμβάνεται καί βοηθητικός μηχανισμός ελατηρίου. ό όποιος συγκρατείται τυλιγμένος μέ τή βοήθεια τού σύγχρονου κινητήρα καί ό όποιος εξασφαλίζει μια περίοδο λειτουργίας μερικών ωρών. μέ αποτέλεσμα οί σύντομες διακοπές τού δικτύου να μην επηρεάζουν τίς λειτουργίες τού χρονοδιακόπτη.

Οί οίκιακοί χρονοδιακόπτες έχουν ένα ωρολογιακό δίσκο βαθμονομημένο, ό όποιος δείχνει τή σωστή ώρα ώς πρός ένα σημείο αναφοράς. Στό χείλος τού δίσκου αύτού είναι τοποθετημένα ρυθμιζόμενα πειράκια. τά όποια ενεργοποιούν έναν άπλό μηχανικό ΔΙΑΚΟΠΤΗ γιά τόν έλεγχο κάποιας λειτουργίας, όπως τού λέβητα τής κεντρικής θερμάνσεως ή τής αντλίας στίς ώρες πού ρυθμίζονται τά πειράκια. Τά πειράκια μπορούν νά τοποθετηθούν κατά ομάδες επάνω στό δίσκο, ώστε νά επιτρέπουν τόν έλεγχο τών λειτουργιών όσες φορές χρειάζεται κάθε ημέρα, ενώ ένα χειροκίνητο πλήκτρο επιτρέπει τόν άμεσο έλεγχο, ανεξάρτητα άπό τή λειτουργία τού χρονοδιακόπτη. (Υπάρχουν πολλές παραλλαγές τού βασικού χρονοδιακόπτη. Οί χρονοδιακόπτες τών οικιακών κεντρικών θερμάνσεων ή οί ρυθμιστές, όπως είναι περισσότερο γνωστοί. μπορεί νά περιλαμβάνουν χωριστούς διακόπτες γιά τόν ανεξάρτητο έλεγχο τών κυκλωμάτων θερμάνσεως καί θερμού νερού, χρησιμοποιώντας βαλβίδες πού λειτουργούν ήλεκτρικά καί πού παρεμβάλλονται στά κυκλώματα τού νερού.

oem_imerisios_michanikos_chronodiakoptis

Αλλοι χρονοδιακόπτες έχουν σχεδιαστεί σάν φορητές συσκευές καί μπορούν νά συνδεθούν μέ τούς άπλ0ύς ρευματοδότες γιά τόν έλεγχο ένός μεγάλου φάσματος οίκιακών συσκευών. Γιά τοπικά συστήματα φωτισμού χρησιμοποιείται. συνήθως, ένας ήλιακός χρονοδιακόπτης συνδυασμένος μ’ ένο

έξάρτημα έκκεντρο ειδικού περιγράμματος, ό όποιος έπι ταχύνει ή καθυστερεί αυτόματα τήν ώρα λειτουργίας διακοπής ανάλογα μέ τήν εποχή. Μέ τόν τρόπο αύτό c μεταβολές στό χρόνο λειτουργίας τον σέ Κάθε γεωγραφικό πλάτος μπορεί νά επιτευχθούν χωρίς επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.

Χρονοδιακόπτες σε μεγάλη ποικιλία. Στο sos24 θα βρείτε Χρονοδιακόπτες και πολλά άλλα είδη σε μεγάλη γκάμα και απίστευτες τιμές

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ
 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ
 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ
 4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ -2 ΚΑΝΆΛΙΑ. -5 ΗΜΕΡΏΝ

χρονοδιακοπτης πριζας – Χρονοδιακόπτες

 

Χρονοδιακόπτες – Υλικό Πινάκων/Ράγας

Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Για ακρίβεια και αξιοπιστία

Ο μοναδικός σχεδιασμός, η φωτιζόμενη οθόνη LCD και ο πολύ εύκολος χειρισμός (μόνο 4 μπουτόν απαιτούνται για τον έλεγχό) καθιστούν τους χρονοδιακόπτες της σειράς D την ιδανική λύση για κυκλώματα αυτοματισμού. Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D κυκλικής λειτουργίας παράγουν το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα όπως οι αναλογικοί ηλεκτροκίνητοι χρονοδιακόπτες κυκλικής λειτουργίας. Ανοιγοκλείνουν δηλαδή μία επαφή κάθε μέρα στις ίδιες ώρες και για την ίδια διάρκεια, όπως έχουν προγραμματιστεί.

Χάρη στον ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή τους, υποκαθιστούν τον ηλεκτροκινητήρα των αναλογικών χρονοδιακοπτών και παρουσιάζουν και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η οθόνη υγρών κρυστάλλων, η αυτόματη ρύθμιση θερινής – χειμερινής ώρας, η καλύτερη ανάλυση χρόνου προγραμμάτων, η ακρίβεια, η διάθεση δύο ανεξάρτητα προγραμματιζόμενων προγραμμάτων (κανάλια 1-2) που οδηγούν δυο ξεχωριστές CO (μεταγωγικές) επαφές και η μεγάλη εφεδρεία λειτουργίας με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Έτσι, αν υπάρξει διακοπή τάσης, δεν χάνεται ούτε το πρόγραμμα, ούτε διαταράσσεται η ωρολογιακή λειτουργία τους. Χάρη στα δυο προγράμματα, αν πρόκειται π.χ. για προγραμματισμό φωτισμού ή θέρμανσης, μπορούν να προγραμματιστούν άλλες ώρες για τις καθημερινές και άλλες για το Σαββατοκύριακο.

Χρονοδιακόπτες – Αυτοματισμοί

Μηχανικός Ημερήσιος Χρονοδιακόπτης

Εβδομαδιαίος Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης

Αναζητήσεις σχετικές με χρονοδιακόπτες

 • xronodiakoptisχρονοδιακόπτες ράγας
 • χρονοδιακόπτες 12v
 • χρονοδιακόπτες φωτισμού
 • χρονοδιακόπτες ποτίσματος
 • χρονοδιακόπτες ρεύματος
 • χρονοδιακοπτες ψηφιακοι
 • χρονοδιακόπτες legrand
 • χρονοδιακόπτες πρίζας

Πως λειτουργεί ένας χρονοδιακόπτης πρίζας μηχανικός ή ψηφιακός;xronodiakoptis

Όταν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένες ώρες και διάρκεια λειτουργίας ορισμένων συσκευών μας χωρίς την παρουσία μας ή λόγο της δύσκολης πρόσβασης σε αυτά χρησιμοποιούμε ένα χρονοδιακόπτη για να προγραμματίσουμε την επιθυμητή λειτουργία. Διάφορες εφαρμογές με αυτές της συσκευές πρίζας είναι ο φωτισμός συγκεκριμένου χώρου για συγκεκριμένη διάρκεια όπως πχ σε κάποιο εξοχικό σπίτι που θέλουμε να φωτίζεται.

Άλλες φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρονοδιακόπτες ακόμα και για την λειτουργία κάποιον συσκευών που έχουμε σπίτι μας όπως πλυντήρια, κουζίνα, καλοριφέρ, αυτόματο πότισμα με αντλίες αλλά ακόμα και σε ρολά-πορτόνι που θέλουμε να ανοιγοκλείνει συγκεκριμένες ώρες.

 

Με την σύγχρονη τεχνολογία πλέον έχουμε στην διάθεσή μας διάφορα είδη χρονοδιακόπτη xronodiakoptesπρίζας που μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις πιο πολύπλοκές διαδικασίες προγράμματος. Ο γενικός διαχωρισμός τους χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης και ο μηχανικός χρονοδιακόπτης.

 

 

 

 Με τη σειρά τους σε αυτές τις 2 κατηγορίες έχουμε και τους χρονοδιακόπτες αντίστροφης μέτρησης είτε ψηφιακούς είτε μηχανικούς και του 24ωρου.

Πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχει μόνο xronodiakoptes-psifiakoiψηφιακός χρονοδιακόπτης που μπορεί να προγραμματίζεται για κάθε μέρα της εβδομάδας ξεχωριστά ώστε για παράδειγμα να έχουμε συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας για τις  μέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή .

 

 

Οι εβδομαδιαίοι χρονοδιακόπτες μας δίνουν την δυνατότητα να προγραμματίζουμε ενέργειες για κάθε μέρα της xronodiakoptes-analogikoiεβδομάδας  ενώ αντίστοιχα οι 24ωροι μας δίνουν την δυνατότητα να προγραμματίζουμε ενέργειες μόνο μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι εάν για παράδειγμα προγραμματίσουμε σε έναν 24ωρο να «ανοίγει»  από τη 1.00 το μεσημέρι έως τις 3.00 το μεσημέρι αυτό θα επαναλαμβάνει συνεχώς κάθε μέρα όσο τον έχουμε στην πρίζα.

Αντίστοιχα σε έναν εβδομαδιαίο μας δίνεται οι δυνατότητα να επιλέγουμε π.χ. τις μέρες Δευτέρα(1.00μμ-2.00μμ), Τρίτη(4.00μμ-6.00μμ) και Παρασκευή(10.00-12.00μμ)xronodiakoptes_diploi

Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν και χρονοδιακόπτες για εξωτερική χρήση με τις ίδιες λειτουργίες όπως και οι απλοί με τη μόνη διαφορά ως προς την κατασκευή για καλύτερη στεγανοποίηση.

Πως λειτουργεί ένας χρονοδιακόπτης πρίζας μηχανικός ή ψηφιακός;

 

Υποσελίδες απο χρονοδιακόπτες